รับสมัครงาน!!!
update :: 10-11-2017
 
 
 
 
1. พนักงานเขียนแบบ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
    - ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
    - ด้านงานเขียนแบบไม่น้อยกว่า 0-5 ปี
    - สามารถใช้ AutoCAD ได้ดี
 
ลักษณะงาน
    - ดูแล SHOP APP COMBINE ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และปรับอากาศ เขียนแบบงานระบบ
    - ทำ DETAIL แบบในส่วนที่ขัดแย้งกันในแต่ละระบบ    และส่งขออนุมัติ หาข้อสรุป
    - และทำการรวบรวมแบบ ทั้งหมดตอนส่งงานสุดท้าย เพื่อทำ AS-BUILT DWG
 
เงินเดือน 
    ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
 
............................................................................................................................................................................................................
 
2. เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
    - ประกาศนียบัติวิชาชีพ  หรือ ม.6 ขึ้นไป
    - ประสบการณ์ 0-5 ปี / อายุ 20 ปีขึ้นไป
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน MS Office ได้เป็นอย่างดี
    - มีมนุษยสัมพันธ์และการประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี
 
ลักษณะงาน
    - รับผิดชอบงานธุรการทั่วไป เช่น พิมพ์งาน, การรับโทรศัพท์, การรับส่งเอกสาร, ถ่ายเอกสาร
    - การเบิกจ่ายสวัสดิการให้กับพนักงาน หมวก,เสื้อ, อื่นๆ ตามที่มีการแจกให้พนักงาน
    - จัดทำเงินสดย่อย และ ทำPAYMENT ผู้รับเหมา
    - ตรวจสอบการเข้า-ออกงานของพนักงานและคนงาน
    - จัดทำค่าแรงคนงาน
    - ทำเอกสารส่ง CONSULT
    -  จัดทำเอกสาร  ISO : Site
 
เงินเดือน
     ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
 
............................................................................................................................................................................................................
 
3. วิศวกร 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
    - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลวศบ. เครื่องกล และ มีใบ กว. เครื่องกล
    - มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างด้านงานติดตั้งงานเครื่องกล 0-5 ปี
    - อายุ 20 ปีขึ้นไป
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel, Word, Power Point, Auto Cad
 
ลักษณะงาน
    - วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน
    - จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ
    - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
    - ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
    - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
    - ดูแลเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน
เงินเดือน
    ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
 
............................................................................................................................................................................................................
 
สมัครทางอีเมล ::  drichgroup.center@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
D-Rich Group Co., Ltd.
99/3 Phaholyothin Road,
Sanam Bin, Don Mueang, Bangkok 10210 Thailand
 
Contact us
Tel : 02 531 0417, 02 531 0418
Fax : 02 531 0419
 
Copyright © 2015 D-rich Group Co., Ltd.
All rights reserved.