บริษัท ดี-ริช กรุ๊ป จำกัด   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2545   ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000,000 โดยกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในวิชาการแขนงวิศวกรรม และการบริหารจัดการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานร่วมกันในการรับเหมาติดตั้ง การออกแบบการให้คำปรึกษา และการให้บริการดูแลรักษา รวมถึงการให้บริการหลังการขาย ให้เป็นไปอย่างถูกหลักวิชาการ โดยคำนึงถึงความถูกต้องและเหมาะสม ให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ในระบบวิศวกรรมที่คลอบคลุมทุกด้าน
 

 
ด้วยผลงานและประสบการณ์ของทีมผู้บริหารที่ยาวนานกว่า 24 ปี  ในการให้บริการลูกค้าส่วนราชการ เอกชน และกลุ่มโรงงาน  ที่ให้การตอบรับในความพึงพอใจจากผลงานที่ผ่านมา บริษัท จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่ต้องการจะให้บริการลูกค้า ในรูปแบบครบวงจร ( one stop service ) ที่แตกต่างจากผู้รับเหมางานระบบที่มีอยู่ทั่วไป ด้วยสโลแกน "มีปัญหาปรึกษา ดี-ริช กรุ๊ป" โดยมีความมุ่งหวังที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ  ที่สามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
 
 
 
D-Rich Group Co., Ltd.
99/3 Phaholyothin Road,
Sanam Bin, Don Mueang, Bangkok 10210 Thailand
 
Contact us
Tel : 02 531 0417, 02 531 0418
Fax : 02 531 0419
 
Copyright © 2015 D-rich Group Co., Ltd.
All rights reserved.